FFO og Akademi starter opp igjen i uke 35

FFO og Akademi starter opp igjen i uke 35. Alle som var påmeldt i vår, er automatisk påmeldt til høsten. Gi beskjed i Spond dersom du ikke skal være med mer. 
Nye medlemmer melder seg på via mail nina_lierhagen@hotmail.com innen 25.08.23. 
FFO (2-4.trinn): mandag og onsdag 
Akademi (5-6.trinn): fredag 
 
Pr dags dato er det ikke avklart med skyssordning, men vi er i dialog med Brumunddal Taxi. 
 
Mer info ligger på hjemmesiden og i Spond.
Facebook
Twitter
LinkedIn