Fotballforsikring

 

Fotballforsikringen 2022 gjelder fra 1. mars 2022 til 28. februar 2023.

Alle spillere som er registrert medlem i Brumunddal Fotball og som har betalt
medlems-/treningsavgift er forsikret gjennom fotballforsikringen i NFF.

Barn (0-13 år) er forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring.
Barneidrettsforsikringen gjelder til den dagen spilleren fyller 13 år, og er innlemmet i Skadetelefonen. Forsikringsbevis og vilkår kan du lese mer om her.

Spillere over 13 år er forsikret gjennom Klubbforsikring.
Forsikringspremien betales av klubben og spillerne må være registrert som aktive med
lagsforsikring i Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. Forsikringsbevis og vilkår kan du lese mer om her.

Det er verdt å merke seg at fotballforsikring gjennom klubb og NFF ikke dekker skade som
inntreffer ved deltakelse på arrangement som arrangeres av private aktører.
Spillere som deltar der må ha egen forsikring utenom.

Det er mulig å tegne utvidet forsikring. Ta kontakt her for tilbud.

SPONSORER

Note: Carousel will only load on frontend.