Brumunddal Fotball inviterer til årsmøte mandag 18. mars kl. 19:00

Årsmøte gjennomføres i klubbhuset på Sveum.

SAKSLISTE.

  1. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding for 2023.
  5. Årsregnskap for 2023.
  6. Innkommende forslag.
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
  8. Budsjett for 2024.
  9. Valg i henhold til vedtektene.
  10. Avslutning av møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til dagligleder@brumunddal-fotball.no innen mandag 4. mars.

Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelig en uke før årsmøtet.

#medhjerteidala

Facebook
Twitter
LinkedIn