Brumunddal Fotball inviterer til årsmøte mandag 18. mars kl. 19:00

Årsmøte gjennomføres i klubbhuset på Sveum. SAKSLISTE. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen. Årsmelding for 2023. Årsregnskap for 2023. Innkommende forslag. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter Budsjett for 2024. Valg i henhold til vedtektene. Avslutning av møtet. Forslag som ønskes behandlet […]