Høstcamp jenter og gutter 2010

For tredje året på rad så arrangerte 2010-årgangen i Brumunddal fotball Høstcamp i høstferien.

Gutter og jenter 13 år setter av torsdag, fredag og lørdagen til dette. Ungdommene kommer fra 4 forskjellige ungdomsskoler i Ringsaker.

Siden starten har dette vært ment som et lavterskeltilbud for alle gutter og jenter, det har vært viktig at alle skal få muligheten til å være med i en tid og i et samfunn som bare blir tøffere og tøffere for flere. Trenerteamet som har tatt initiativet til dette er sikre på at en slik sosial arena er med på å skape en trygghet innad i årgangen hvor flere blir kjent med hverandre, og at voksne blir kjent med flere av ungdommene. Det å ha det sosialt og gøy med fotballen er trolig også med på å holde flere på Sveum lenger.

Selv om man bruker fotballen som møtearena så er det nok alle opplevelsene ellers som man kanskje vil huske mest, og som er noe som ungdommene selv fremhever.

Vi innlosjeres på Brumunddal ungdomsskole og bor der under hele campen fra torsdag til lørdag. Totalt har vi 8 økter på 3 dager, så det blir mye fotball. Dette er tilpasset alle nivåer, slik at alle blir utfordret på nivået de er. Det blir servert alle måltider med god hjelp fra foreldrene. Fredag kveld er ekstra gøy med pizza ute på restaurant.

Dette er et lavterskeltilbud, alle skal få positive opplevelser uten å måtte betale så mye. Inngangsbilletten skal være så lav som overhodet mulig. Vi får hjelp av lokale bedrifter til å få til dette. Baker Kristiansen gir oss sitt overskudd av brødmat, Bakeriet i Brumunddal tilsvarende på boller og bakevarer, Toscana gir oss en hyggelig pris når vi er ute og spiser og Kiwi Mørkvedvegen sponser med frukt til hele campen. Dessuten har vi andre supre sponsorer som bidrar.

Dette har blitt et veldig viktig tilbud for vår årgang. Fra å være litt over 20 spillere førsteåret så var vi i år hele 38 spillere. Dette er noe vi håper vi kan fortsette med.

Takk til alle som bidro med sponsing, på feltet, med å servere mat eller sitter våken hele natta som nattevakt.

Og til slutt: ungdommene som var med skal også ha ros. Ivrige spillere, hyggelig og lydhøre med gode holdninger!

Facebook
Twitter
LinkedIn