Innkalling til årsmøte

Brumunddal Fotball inviterer til årsmøte mandag 20. mars kl. 19:00. Årsmøte gjennomføres i klubbhuset på Sveum. SAKSLISTE. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen. Årsmelding for 2022. Årsregnskap for 2022. Innkommende forslag. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter Budsjett for 2023. Valg i […]