Brumunddal Fotball inviterer til årsmøte mandag 21. mars kl. 19:00.

Brumunddal Fotball inviterer til årsmøte mandag 21. mars kl. 19:00. Årsmøte gjennomføres i klubbhuset på Sveum. SAKSLISTE. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen. Årsmelding for 2021. Årsregnskap for 2021. Innkommende forslag. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter Budsjett for 2022. Valg i […]